ราคาสินค้านี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการสั่งซื้อ หนังสือหรือครุภัณฑ์ห้องสมุด

1.โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ 02-734-9022-3
2.ส่งรายการที่สั่งซื้อทางโทรสาร 02-734-9021
3.ส่งรายการที่สั่งซื้อทางอีเมล์ tla2497@yahoo.com

 

วิธีการชำระเงิน 

ค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้ชำระเงิน (ขึ้นอยู่น้ำหนักของสินค้า) 

 

สามารถชำระเงิน ดังต่อไปนี้

1.ชำระเป็นเงินสด

2.ชำระทางธนาคารไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-300394-9 ประเภทกระแสรายวัน

 

หลังจากชำระเงินแล้ว คุณสามารถยืนยันการชำระเงิน โดย

1.แนบสลิปใบโอนเงินทางโทรสาร 02-734-9021

2.แนบสลิปใบโอนเงินทางอีเมล์ tla2497@yahoo.com