16 ส.ค. 59

รร.อนุบาลพุทธชาด นำนักเรียนศึกษาดูงานที่สมาคมห้องสมุดฯ