24 ส.ค. 59

สมาคมห้องสมุดฯ ถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง