Copyright 2020 - www.i-regist.com "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน"
แสดง # 
วันพืชมงคล

Banner วันพืชมงคล
( hits : 2142)

14 กุมภาพันธ์ 2561
      ในประเทศไทย การแรกนาขวัญซึ่งกระทำโดยราชสำนักนั้นประกอบด้วยพิธีสองอย่างตามลำดับ คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีพุทธซึ่งตั้งขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ กับพร...

คำขวัญวันครูประจำปี ๒๕๖๑

Banner วันครู ๒๕๖๑
( hits : 1936)

16 มกราคม 2561
      วันครู เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของครู ประเทศส่วนใหญ่เป็นวันหยุดของครูและนักเรียน บางแห่งมีการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติและจัดงานเลี้ยงสำหรับครู วันที่มีวันครู...

f t g m